Close
Book Your Reservation

Astrologie, Rodinné konstelace, Regresní terapie

Rychlý kontakt: +420 737 504 979

Inspirace

Eckhart Tolle – NOVÁ ZEMĚ

Většina lidí touží po svobodě a růstu, jež slibuje úspěch a blahobyt. Jsou ale i tací, kteří si už relativní svobody spojené s prosperitou užívají a zjišťují, že ani ta jim k pocitu naplnění života nestačí. Nalezení pravého smyslu života nelze ničím nahradit. Nenajdete ho však ve vnějším světě, ve světě forem. Nezáleží na tom, co děláte, ale kdo jste, jinými slovy na stavu vědomí. Je důležité, aby jste si uvědomili toto: váš život má svůj vnitřní a vnější smysl. Vnitřní smysl se týká Bytí a je prvotní. Vnější smysl se týká vaší činnosti a je až druhotný. Váš vnitřní cíl je probudit se. Nic víc, je to prosté. Tento cíl sdílíte se všemi lidmi na této planetě, je to smysl existence celého lidstva. Vnější cíle má každý člověk jiné a mohou se měnit, během života každého jednotlivce. K tomu, abyste dokázali naplnit vnější smysl svého života, musíte najít a žít v souladu s tím vnitřním. To tvoří základ skutečného úspěchu.


Bert Hellinger – PRAVIDLA ÚSPĚCHU

Mnoho žen se hluboko ve své duši cítí spojeno s osudy žen ze svých rodin z období naprosté nadvlády patriarchátu. Vidí, jak silné pocity potlačeného vzteku, bolesti a nemožnosti změnit svůj osud v sobě tyto ženy nesly. Tajně a ne zcela vědomě od nich tyto pocity převezmou, i když se sami nacházejí ve zcela jiné situaci s mnoha možnostmi, takže mají mnohem menší nebo žádné důvody k tomu, tyto pocity mít. To znamená: potlačené pocity žen v minulosti jsou přebírány jejich následovnicemi, aniž by jim to bylo jasné. Najednou mají i ony tyto pocity. To je ten první posun, přesunutí pocitů, které měly ženy v minulosti na jejich ženské potomky, aniž by ty k tomu měly odpovídající důvod. Pochopitelně k tomuto přesunutí pocitů na pozdější generace žen dochází tím, že tyto pocity chtějí být vyjádřeny. Nemohou být ale ukázány těm, kteří za to byli zodpovědní. Ti jsou již dlouho mrtví. Ženy je vyjadřují aspoň ve formě určité zdrženlivosti, ale často také hlasitě a nepřátelsky vůči svým vlastním mužům, kteří k tomu ale nedávají žádné odpovídající důvody. To je druhý posun. Pocity z minulosti jsou přesouvány na muže v současnosti a to většinou neuvědoměle.


John Gray – JAK MÍT, CO CHCEME A CHTÍT, CO UŽ MÁME

12 hojivých meditací – následující meditace vám otevřou srdce, abyste mohli přijmout „životní energii, i „vyšší moc“.

1. Hojivá meditace, když někoho obviňujeme „Ach Živote, jsi laskavý a tvoje láska je nezměřitelná. Potřebuju tvou pomoc, protože mám uzavřené srdce a nedokážu odpustit. Pomoz mi opět milovat a uzdrav mi srdce.“

2. Hojivá meditace, když cítíme zoufalství „Ach Živote, otvírám ti své srdce. Prosím tě, vejdi do mě, cítím se osaměle. Chci být šťastná. Otvírám ti své srdce. Prosím. Otvírám ti své srdce.“

3. Hojivá meditace, když cítíme úzkost „Ach Živote, cítím se hrozně nejistě. Zabloudila jsem v temnotě a nevidím na cestu. Jsem jako slepá. Zažeň tmu. Dopřej mi mír.“

4. Hojivá meditace, když cítíme lhostejnost „Ach Živote, všechno záleží jenom na tobě. Cítím se bezmocná. Jsem hrozně unavená. Potřebuju tvou pomoc. Vejdi mi prosím do srdce. Vejdi do mě a zažeň mou bolest.“

5. Hojivá meditace, když cítíme přehnanou kritičnost „Ach Živote, jsi všemocný. Dej mi ochutnat svou lásku, protože jsem hrozně nespokojená. Upokoj mě svou laskavostí a klidem, usmiř mě svou láskou.“

6. Hojivá meditace, když cítíme nerozhodnost „Ach Živote, prosím tě o pomoc. Jsem bezradná, zabloudila jsem. Naveď mě na správnou cestu a drž mě přitom za ruku. Ukaž mi správnou cestu.“

7. Hojivá meditace, když cítíme váhavost „Ach Živote, ty jsi stvořil úplně všechno. Prosím tě, pomoz mi. Jsem bezmocná. Zbav mě té tíhy, pomoz mi. Nezapomeň na mě.“

8. Hojivá meditace, když cítíme perfekcionismus „Ach Živote, žízním po tvé lásce, po její útěše a laskavosti tvého doteku. Prosím, pomoz mi, ať si nepřipadám tak neschopně. Zbav mě mé bolesti, prosím.“

9. Hojivá meditace, když cítíme vzdor „Ach Živote, děkuji ti za všudypřítomnou laskavost a velkorysost. Toužím po klidu a lásce. Zboř všechny překážky a zažeň můj strach. Dodej mi sebevědomí.“

10. Hojivá meditace, když cítíme sebelítost „Ach Živote, stvořiteli, bolí mě u srdce. Připadám si osamělá. Nezapomínej na mě. Pomoz mi prosím. Uzdrav mě.“

11. Hojivá meditace, když cítíme zmatek „Ach Živote, tys mě poslal na tento svět. Nezapomínej na mě, cítím hroznou beznaděj. Daruj mi moudrost. Zbav mě toho vnitřního zmatku. Pomoz mi pocítit sebevědomí.“

12. Hojivá meditace, když cítíme provinilost „Ach Živote, cítím se nemožně. Pomoz mi otevřít srdce a přijmout tvé požehnání. Umožni mi, abych se tě cítila hodna. Zbav mě pocitu viny. Pomoz mi cítit radost ze sebe i jiných.“