Close
Book Your Reservation

Astrologie, Rodinné konstelace, Regresní terapie

Rychlý kontakt: +420 737 504 979

Regresní terapie

Uvolnění dávného problému z minulosti, který už nemusíte prožívat v přítomnosti.

Regresní terapie je technika, která pomáhá odstranit, pochopit, vyléčit příčinu problému, který v životě prožíváte. Hledá kořeny současných problémů ve vaší minulosti. Touto technikou se můžete podívat jak do současného života a do prožitků v dětství, které jste zapomněli, do vzpomínek porodu nebo prenatálního období, tak objevíte i vzpomínky a prožitky minulých životů. Při regresi dochází k procesu uvědomění a procítění zátěže z minulosti, vycházíme z předpokladu, že příčinou našich současných potíží jsou náročné a nepřijaté zážitky z minulosti, často i z minulých životů. Tím že uvolníte dávný problém v minulosti, už ho nemusíte prožívat v přítomnosti. Při regresi využíváme toho, že všechny informace o tom, co se s námi v minulosti dělo, si neseme v sobě a každý člověk si je schopen je vybavit. Regrese je cesta jak se spojit se svou minulostí, uvolnit příčiny vašich současných potíží, objevit novou vnitřní sílu a žít tak šťastnější a plnější život.

Co je regresní terapie

Regrese = návrat, pohyb zpět. Regresní terapie je řízené vzpomínání a vybavování si události pod vedením terapeuta. Při něm si klient vybavuje potlačené vzpomínky a jejich zvědomováním a přijímáním je schopen se vyrovnat s negativními vlivy těchto událostí v přítomnosti. Vybavování si minulosti probíhá při plném vědomí bez hypnózy. Podvědomí přináší informace a vzpomínky na základě asociace s nějakou událostí, či pocitem, který si uvědomíme. K vybavení informace z podvědomí je třeba uvolnění i soustředění, klient se uvolňuje, otevírá se vzpomínkám a vlastním pocitům. Úkolem terapeuta je věnovat soustředění a pozornost v průběhu celého sezení na klienta, být jeho průvodcem na cestě do minulosti, dodávat mu odvahu, vracet ho zpět k tématu regrese a doprovodit ho zase zpět do přítomnosti.

Regresí se dá řešit jakékoli téma

Vztahové problémy

- se dají řešit tím, že pochopíte a uvidíte, co jste spolu již prožili, co vás svazuje, co si dlužíte, nebo si projdete vzájemné rozpory z jiného úhlu pohledu. Také rozchody, kdy se nemůžete od své lásky odpoutat, cítíte, že vás stále něco svazuje a nevíte co. Nenaplněné vztahy, jednostranné přitažlivosti, kdy je potřeba něco z minulosti dokončit.

Ztráta nebo smrt blízkého člověka

- v regresi znovu můžete prožít rozloučení s tímto člověkem, znovu si prožít okamžik jeho odchodu nebo pohřbu, sdělit, co jste nestihli.

Traumata, se kterými se vám nepodařilo vyrovnat

- sexuální zneužití, znásilnění, domácí násilí, potrat, nechtěné těhotenství, šikana.

Různé druhy strachů a fóbií

- klaustrofobie, strach z výšek, projevů před více lidmi, z pavouků, z hadů.

Odstraňování šoků a traumat ze situací, kdy se člověk nachází v zúženém stavu vědomí nebo bezvědomí

- úraz, autonehoda, operace, psychický šok, fyzické násilí, přepadení, drogy, alkohol.

Pocity odmítnutí, nepřijetí sebe, svého těla, problémy se sebevědomím, emoce, se kterými si nevíte rady

- pocházejí z dětství a rodinného prostředí, ale mohou mít svou příčinu v hlubší minulosti a nedají se jinak odhalit.

Nemoci, bolesti bez zjevné příčiny (astma, alergie)

- v regresi můžete uvidět příčinu svého zdravotního problému, který se pak snáze léčí.

Překážky na duchovní cestě

- mnoha lidem regrese pomáhá i při jejich duchovní cestě, odstranění překážek vede k většímu napojení se na svůj zdroj a vyšší vedení.


Sezení regresní terapie

probíhá v důvěrné atmosféře vztahu klient - terapeut. Nic zvláštního nepotřebujete, jen dostatek času a ochotu otevřít se a uvolnit. Důležitý je záměr a to, co chcete regresí řešit. Nejprve si povídáme o tom, co vás trápí a jak se to projevuje ve vašem životě. Naladíte se na své téma a uvolníte se. Regrese pracuje v hladině alfa – stav uvolněného vědomí, nejedná se o hypnózu. V tomto stavu se uvolníte od vnějšího světa a jste schopni prožít minulé situace i s emocemi, znovu se potkat s tím co bylo zapomenuto a co se vám vrací nevědomě do života. Když je událost zpracovaná, přicházejí většinou vyšší vhledy, pochopení a souznění s minulostí. Při regresi nejde jen o to uvidět nějaký dobrodružný příběh z minulého života, ale skutečně uvidět příčinu, pochopit souvislosti a uvolnit své podvědomí. Pomoci svému léčení duše i těla a zharmonizovat vztahy. Po sezení si pamatujete celý jeho průběh a jste schopni si uvědomit vše, co se odehrávalo.

  • Cena terapie

    650 Kč

    Za hodinu
  • Délka je velmi individuální, záleží na klientovi a jeho uvolnění a na problému, který je řešen. Počet sezení k vyřešení problému je také individuální, někdy stačí 1 sezení, jindy je jich třeba více.
  • Regresní terapie trvá cca 2-4 hodiny.
Upozornění: klienti, kteří mají svou psychiku „otupenou“ vlivem antidepresiv, prášků na spaní, jiných léků či vlivem psychotropních látek oznámí tuto skutečnost před zahájením sezení. Také se doporučuje, pokud tyto látky užíváte, poradit se se svým lékařem. Regrese se také nedoporučuje lidem v akutní krizi, při ztrátě blízkého člověka, při rozchodu, nebo v jiném stresovém stavu. Regrese nenahrazuje klasickou léčbu.