Close
Book Your Reservation

Astrologie, Rodinné konstelace, Regresní terapie

Rychlý kontakt: +420 737 504 979

Novinky

Drazí přátelé a klienti,

právě jsme vstoupili do nového roku 2020. Roku, kterému vládne Luna a slibuje rok plný změn a nového naciťování. Mnoho z nás si klade otázku, jaký tento rok bude? Mnoho z nás chce slyšet, že rozhodně lepší a jednodušší než rok 2019. Sama musím odpovědět, že nevím. Možná to bude nejkrásnější rok našeho života a nebo si nejhlouběji sáhneme sami do sebe. Určitě každý tak, jak je nastaven a k čemu se ve svém vývoji dopracovává. Nová energie tohoto roku, tak jak jí tvoří planety na obloze, se projeví tak, že už nemůžete ve svém životě vůbec nic schovat, vše bude rychle odhaleno. Tato energie je ostrá jako břitva, ale zároveň vystupuje z ticha, míru a klidu. Díky ní jsme ponořeni v sobě a přitom jasně rozlišujeme, co se děje kolem, co je to nejdůležitější a co můžete nechat jít. Jednáme ze svého středu, nic nás nevykolejí, jasně nastavujeme hranice a jednáme jako autorita. Máme otevřené srdce a jsme připraveni na okamžitou změnu, tak, jak se mění situace a podmínky. Přeji vám všem, ať zachytíte, nesete a žijete tuto energii v roce 2020 a ať se vám s ní daří, dle vašich zásluh. Váš život se zjednoduší a bude se vám líbit.

S láskou Renata