Close
Book Your Reservation

Astrologie, Rodinné konstelace, Regresní terapie

Rychlý kontakt: +420 737 504 979

Rodinné konstelace

Metoda poznání skrytých souvislostí v rámci rodinného systému.

Témata seminářů Rodinných a systemických konstelací, které nabízím


Rodinné konstelace a pohyby duše

Základní seminář Rodinných konstelací, který vám umožní podívat se na vaše vnímání rodinných vazeb, vztahů a sebe sama. K pochopení toho, co se vám i kolem vás děje, je dobré se konstelací podívat na váš systém, tím pochopíte souvislosti a skryté příčiny. V konstelacích se ukazuje to, co je skryté, co v běžném životě nevidíte. Jste-li ochotni tento obraz uvidět a přijmout, je to impulz pro změnu ve vašem životě. Na semináři si můžete postavit konstelaci na jakékoli vaše téma.

Rovnováha ženské a mužské energie

Poznání ženské a mužské energie v nás nám pomáhá lépe prožívat vztahy, přitáhnout si vhodného partnera a být v souladu se sebou na úrovni vztahové i pracovní. Rozpor ženského a mužského principu nevznikl poprvé u nás, ale přebíráme ho ze svého systému, z přesvědčení naší matky, babičky nebo otce, dědečka a dalších předků, kteří nás ovlivnili. V každém systému je něco, co si zaslouží vyléčit, abychom vztahy a svou seberealizaci žili více v lásce a vzájemné podpoře. Na semináři si budeme povídat o rozdílnosti ženské a mužské energie. Můžete si postavit Rodinnou konstelaci na své vlastní téma. Součástí budou meditace, konstelační a komunikační cvičení, které vám pomůže v harmonizaci těchto energií.

Hojnost – láska, zdraví, štěstí, prosperita

Vystoupení z blokující energie a odstranění negativního programu k financím a jiným nedostatkům. Uvolnění energetických toků pro peníze a hojnost. Konstelační cvičení pro všechny na téma peněz. Často se necítíme být hodni toho, abychom skutečně žili v hojnosti. Přijďte se na své omezující a nevědomé programy podívat, tím uvolníte pouta minulosti a osvobodíte sebe a své potomky, od nevyhovujících programů předků.

Léčení vnitřního dítěte

Dotknout se vnitřního dítěte znamená dotknout se: vnitřní radosti, hravosti, spontánnosti, otevřenosti, tvořivosti, ale i zranitelnosti, bolesti a strachů, které máme hluboko ukryté. V semináři nahlédnete na to, jak je zraněné Vaše vnitřní dítě a jaké bolesti z dětství Vás ovlivňují v dospělosti. Objevíte a přijmete své vnitřní dítě tak, abyste mohli v životě rozkvést a radovat se v každém okamžiku.Pomocí techniky Rodinných konstelací, meditací a afirmací objevíte své zraněné vnitřní dítě a dáte mu pochopení, lásku, a přijetí. Naučíte se, jak dávat svému vnitřnímu dítěti to, co nedostalo v dětství.

Astrokonstelace

Astrokonstelace je zajímavé spojení Astrologie a Systemických konstelací. Tato technika není příliš známá, ale velmi účinná. Jde zde především o spojení se s harmonickou energií svého vnitřního vesmíru. V konstelacích stavíme místo zástupců za lidi, zástupce za planety, dále probíhají tyto konstelace stejně jako rodinné, ale působí na ještě hlubší úrovni a cítíte jiné, vyšší energie. Vaše téma najdu v horoskopu, určím planety, kterých se toto téma týká a poté stavíme Astrokonstelace. Seminář je určen pro všechny, nejsou nutné žádné astrologické znalosti.

Termíny konání naleznete v SEMINÁŘÍCH.


Co jsou Rodinné a Systemické konstelace?

Rodinné konstelace je metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a duševního zdraví. Je to poradenská metoda, díky které se můžeme velmi objektivním způsobem podívat na problémy svoje a svých blízkých, nahlédnout na to, kde leží příčina problémů a můžeme získat návod k jejich řešení. Vše, co je možné chápat jako systém, můžeme konstelovat.

V Rodinných konstelacích se zabýváme systémem a přijímáme vše, jak to je. Všichni jsme členy systému rodiny, pracovního kolektivu i naše tělo je systém orgánů. Pokud chceme řešit osobní problémy, pochopit to, co se nám, i kolem nás děje, je nutné se podívat na celek systému a nikoli na jednotlivé problémy, tím pochopíme souvislosti a poznáme příčiny problémů.

S rodinou jsme spojeni skrze celé generace. Nevědomky formuje to, jak vidíme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme. Rodina je jednou z hlavních příčin kvalitynašich vztahů, zdraví a života. V Rodinných konstelacích vyplouvá na povrch a ukazuje se, jak jsme ovlivněni osudy předků, jaké vzorce přebíráme ze svého systému rodiny. Jak jsme nastaveni na duševní úrovni, co je potřeba udělat, abychom se cítili lépe a utvářeli si život po svém.

Rodinné konstelace jsou nejúčinnějším nástrojem ke změně osobních postojů a negativních vzorců myšlení, které nám neslouží a které si neseme z naší původní rodiny. Přispívají k řešení životních problémů a zviditelňují skrytou realitu. Osvobozují nás od vzorců chování a myšlenek, které mohou omezovat náš život. Máme možnost odhalit a vyléčit emoční zranění z dětství a tím zlepšit náš vztah k lidem, i k sobě. To se pak odrazí ve všech oblastech života.

Metoda konstelací je cenná tím, že pracuje s nevědomou úrovní emocí a umožňuje zvenčí nahlédnout, co „neseme za předky“, s čím jsme jim jako děti chtěli pomoci a děláme to tak dodnes, jakou roli máme sklon hrát v našem životě. Konstelace nám přináší možnost vrátit to, co není naše, tomu, komu to patří a stát se vůči našim předkům „menším“. To umožní lásce a řece života proudit, naplnit nás a podporovat nás. I našim předkům je pak v životě lépe.

Tato metoda odhaluje hluboká spojení a zápletky, ke kterým nemá tradiční psychoterapie přístup. Rodinné konstelace nevyžadují dlouhodobé docházení na sezení, jako psychoterapie, protože působí v souvislosti celého systému a rozkládají se určitou dobu. Na jeden problém může pomoci i jedna konstelace a účinek je rychlý, jindy vše působí pomalu a je třeba více konstelací.

Témata vhodná pro Rodinné a Systemické konstelace

 • - problémy s matkou, otcem, dětmi
 • - přejímání osudů někoho z rodiny
 • - neschopnost vymanit se z pout rodiny
 • - problémy mezi sourozenci
 • - vztahové problémy
 • - neschopnost najít si partnera
 • - nutkavé jednání v partnerství
 • - stále stejný typ partnera/partnerky
 • - problémy s otěhotněním
 • - příčiny nemocí
 • - příčiny tloustnutí nebo hubnutí
 • - problémy se zaměstnáním
 • - problémy s penězi – skryté finanční přesvědčení
 • - primární trauma – odmítání, zneužívání, závislost
 • - osobní vývoj – osvobození od toho, co mi nevyhovuje
 • - nízké sebevědomí
 • - nedořešené minulé vazby
 • - rodinná tajemství
 • - nepřijetí smrti blízkého člověka

Pro koho jsou vhodné Rodinné a Systemické konstelace?

 • - pro ty, kteří zažívají krize v osobním životě a chtějí se někam posunout
 • - pro ty, kteří prožívají krize v partnerství
 • - pro ty, kteří mají napjaté vztahy s rodiči, dětmi, sourozenci
 • - pro ty, kteří se chtějí osvobodit ze závislosti
 • - pro člena rodiny, kde se opakují podobné scénáře, podobné osudy,
 • podobné nemoci
 • - pro člena rodiny, kterou postihlo předčasné úmrtí
 • - pro ženy, které nemohou otěhotnět, nebo měli potrat
 • - pro ty, kteří řeší pracovní nebo finanční těžkosti
 • - pro toho, kdo chce poznat příčinu své nemoci

Rodinné a Systemické konstelace formou semináře

Jedná se o seminář pro skupinu lidí, kteří mají zájem vyřešit, pochopit nějaký osobní problém, pracovat na sobě, obohatit se o nové vhledy a zkušenosti. Technika konstelací spočívá v sestavení „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ z ostatních účastníků semináře. Každý klient si může postavit konstelaci na svůj problém a zahrát si v rolích pro ostatní účastníky semináře. Klient, který si staví svoji konstelaci přednese téma, svůj záměr. Na základě toho, určím osoby klientova systému, kterých se to týká a klient si za tyto osoby a za sebe vybere z ostatních účastníků semináře, zástupce. Ty pak rozestaví podle svého pocitu do prostoru. Od okamžiku, kdy se zástupci postaví do určené pozice, začínají cítit a reagovat jako ti, které představují. Tento jev je nazývaný systemická rezonance. Zadavatel konstelace se posadí a vše sleduje, poté pracuji se zástupci tak, aby došlo k uvolnění emocí, k uvolnění zablokovaného, k přijetí vyčleněného atd., aby každý v systému našel místo, kde se mu dobře daří a systém byl zharmonizovaný tak, jak je to v tento čas možné. Když je nalezeno nové uspořádání, zadavatel se vymění se svým zástupcem a postaví se na své místo, aby si procítil tuto novou energii. Harmonický obraz, nová energie léčí klienta i celou jeho rodinu. Když se změní jeden člen systému, nemůže systém zůstat stejný.

Když budete hrát zástupce v konstelaci někoho jiného, každá role se vás týká, můžete tak uvolnit a uvědomit si něco svého. I když zůstanete pouhým divákem, energie řešených problémů ostatních účastníků se vás také hluboce dotýká. Pro všechny je účast na semináři velmi intenzivní a léčivá. Konstelace nám dávají jedinečnou možnost, účastnit se řešení mnoha dílčích problémů během jednoho semináře. Každý „příběh“ se nějak týká každého účastníka, tím nastává krásný pocit sounáležitosti, který se vyvine v každém konstelačním semináři. Pak nejsem na svůj problém sám, ale cítím jednotu a spojení.


Rodinné a Systemické konstelace formou individuálního sezení

Bližší informace naleznete v Individuálních terapiích.


Před konstelačním seminářem či individuální konstelací

Informujte se o historii své rodiny. Získejte co nejvíce informací o významných událostech, které se udály i v minulých generacích jako například: předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí rodiče do věku 40 let, vyloučení z rodiny, emigrace, duševní nemoci, ztráty majetku, vězení, křivdy, zločiny.

Podmínky účasti

Účast na semináři či individuálním sezení je dobrovolná a možná pouze v případě plného převzetí zodpovědnosti účastníka. Účast může u citlivých osob vyvolat citové, psychické či fyzické procesy, prostřednictvím těchto procesů dochází k léčení, jsou tudíž žádoucím projevem.

Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických a traumatických krizích. Např: úmrtí blízké osoby, akutní rozchod, akutní nevěra atd.

Seminář či sezení není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoli druh léčby, je na vaší zodpovědnosti informovat ošetřujícího lékaře o účasti na semináři či sezení. Také mne informujte o vašem léčení, o tom, jaké užíváte léky, hlavně antidepresiva nebo léky a látky ovlivňující psychiku.

Platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek včetně alkoholu v průběhu semináře a před sezením.